KDDP kompleksowe dostawy dla przemysłu s.c
KDDP kompleksowe dostawy dla przemysłu s.c ISO 9001 | KDDP kompleksowe dostawy dla przemysłu s.c AC 014

+48 508 593 535

+48 508 593 539

ul. 1 Sierpnia 12/213

37-450 Stalowa Wola

Oferta


Specjalizujemy się przede wszystkim w sprzedaży oraz kompletacji dostaw wyrobów hutniczych, m.in. prętów walcowanych, ciągnionych, kutych, blach, odkuwek oraz odkuwek matrycowych produkcji hut polskich, jak również importowanych z innych krajów Europy.

Szczególny nacisk kładziemy na jakość oraz terminowość dostaw.

Wszystkie oferowane wyroby wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami PN, EN, DIN oraz posiadają atesty materiałowe wg EN 10204 3.1 / 3.2. Staramy się ciągle rozszerzać gamę oferowanych wyrobów i elastycznie reagować na nowe potrzeby rynkowe.

Nasza oferta sprzedaży wyrobów hutniczych obejmuje:

WYROBY WALCOWANE :

 • pręty okrągłe (z przeznaczeniem do obróbki wiórowej oraz do kucia), kęsy i kęsiska kwadratowe, pręty płaskie, blachy gorąco i zimnowalcowane

WYROBY CIĄGNIONE :

 • pręty okrągłe, sześciokątne, kwadratowe, płaskie

WYROBY STALOWNI :

 • wlewki kuzienne, kęsiska COS

ODKUWKI SWOBODNIE KUTE :

Odkuwki swobodnie kute oferujemy w przedziale wagowym 1 - 16 000 kg w postaci : prętów okrągłych, płaskich i kwadratowych, krążków, pierścieni oraz odkuwek kształtowych. Odkuwki realizujemy w terminach 2 - 4 tygodnie (w zależności od problematyki detalu).

Wyroby oferujemy wg niżej przedstawionych warunków wykonania:

Gatunek materiału wg PN / EN / DIN ze stali j/n :

 • stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
 • stal niestopowa o podwyższonej wytrzymałości
 • stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego
 • stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania
 • stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego
 • stal do pracy w podwyższonych temperaturach,
 • stal do azotowania,
 • stal sprężynowa,
 • stal nierdzewna i kwasoodporna.

Wykonanie wg odpowiednich norm : PN / EN / DIN.

Stan obróbki cieplnej :

 • surowy, zmiękczony, normalizowany, normalizowany odpuszczony, ulepszony cieplnie.

Badania ultradźwiękowe wg :

 • BN-86/0601-09, SEP 1920, SEP 1921, EN 10228-3

Świadectwo odbioru wg :

 • EN 10204 3.1 lub EN 10204 3.2
 • zgodność wykonania z Dyrektywą Ciśnieniową PED 97/23/EC

Odbiory poza hutnicze zgodnie z wymogami towarzystw klasyfikacyjnych :

 • UDT, PRS, LRS, TUV, GL, BV, DNV, ABS.

Obsługiwane gałęzie przemysłu :

 • maszynowy, elektromaszynowy, energetyczny, gazowniczy, wydobywczy, kolejowy oraz inne

Nasi Klienci to równeż firmy zużywające :

 • niewelkie ilości materiałów,
 • materiały wykonane z gatunków stali o niestandardowym składzie chemicznym,
 • materiały o niestandadowych wymaganiach dot. obróbki cieplnej oraz własności mechanicznych

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą oraz nadsyłanie zapytań ofertowych.

Zapraszamy do współpracy i sprawdzenia naszych możliwości.