KDDP kompleksowe dostawy dla przemysłu s.c
KDDP kompleksowe dostawy dla przemysłu s.c ISO 9001 | KDDP kompleksowe dostawy dla przemysłu s.c AC 014

+48 508 593 535

+48 508 593 539

ul. 1 Sierpnia 12/213

37-450 Stalowa Wola

Certyfikaty


Poprzez realizowane działania wewnętrzne dążymy aby firma Kompleksowe Dostawy Dla Przemysłu sc została zaliczona w kraju do grona najbardziej wiarygodnych i kompetentnych dostawców usług handlowych w branży wyrobów hutniczych.

Chcąc sprostać wymaganiom klientów oraz wymogom jaki stawia rynek wyrobów hutniczych firma nasza otrzymała w dnu 07.02.2014r. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.

Zapewniamy, że podstawowy cel firmy Kompleksowe Dostawy Dla Przemysłu sc, jakim jest zapewnienie i ciągłe doskonalenie usług w zakresie dostaw wyrobów hutniczych będzie realizowany poprzez :

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008,
  • stały rozwój prowadzący do pełnej realizacji wymagań i oczekiwań Klienta,
  • zapewnienie sprawnej i fachowej obsługi Klienta, dzięki wykwalifikowanemu i kompetentnemu personelowi.